Inloggen

Welkom bij de Stichting Welzijn in het Trefpunt

                                                                                                                   facebooktwitter

 

trefpunt

Ons doel is de zelfredzaamheid en de participatie van volwassenen in Heiloo te bevorderen, in het bijzonder van de kwetsbaren en ouderen onder hen.

Dat doen wij door het inzetten van professionele medewerkers en vrijwilligers, en zonder het oogmerk winst te maken.


Om dat doel te bereiken bevorderen wij de sociale cohesie tussen burgers in Heiloo
informeren, adviseren en ondersteunen wij volwassenen
zorgen wij dat iedereen deel kan nemen aan het maatschappelijke verkeer
en ondersteunen wij het vrijwilligerswerk en de mantelzorg.


Wij willen een organisatie zijn, die is ingebed in de locale gemeenschap, die uitgaat van het recht op participatie en van de eigen verantwoordelijkheid van iedere burger.
Wij willen een organisatie zijn, die de zelfsturing van mensen versterkt, hun zelfredzaamheid vergroot, en hun ontwikkeling en ontplooiing bevordert.


Indien u de volgende tekst tegen komt:

 

>> Lees meer of Klik Hier

dan zal er een "sprong" gemaakt worden naar een andere pagina of naar een onderdeel op dezelfde pagina.


>> Klik hier voor verdere aanwijzingen over het gebruik van de website